ועדות


ועדת ביקורת

משה טסטה          יו"ר

מוני שיינשטיין      חבר

חנה אברוצקי        חברה

רפי חוטר             חבר

דבי נויפלד           חבר

ועדת ארגון

משה העליון                  יו"ר 

יעקב זילברשטיין           חבר

מרדכי הראלי               חבר 

מוטקה ויזל                 חבר 

מרים גרייבר               חברה 

אסתר מירון                חברה

ועדת חינוך והנצחה

דורית בליטנטל      יו"ר

ברוך שוב              סגן יו"ר

אלי וולק               חבר

בני לייזר             חבר

שמעון דורון         חבר

מיכל גוברין         חברה

רחל יוד             חברה


ועדת הסברה

לילי הבר                      יו"ר

יחיאל פרנקל                חבר

צחי אוריאן                  חבר

יונה לקס                    חבר

 

ועדת כספים

שמואל סורק          יו"ר

מאיר כחלון           חבר

צבי מיתר             חבר

ג'קי ארואטי         חבר