מכתב לשר הפנים אריה דרעי בנושא יחס המדינה לחסידי אומות העולם