2019

NS – (חברת הרכבות של הולנד) מקימה ועדה לפיצוי נפגעי מלחמת העולם השנייה

27 בנובמבר 2018 במהלך מלחמת העולם השנייה, NS הפעילה רכבות בהוראת הכובשים. מדובר בדף שחור בהיסטוריה של החברה שלנו, היסטוריה שלא נתעלם ממנה. היום מר סאלו מולר, ניצול שואה, דיבר עם הנשיא המנהל ון בוקסטל. משיחות רבות עם מר מולר ברור כי קיימת דרישה לפיצוי פרטני. NS מחזיקה בדעה כי הליכים משפטיים ממושכים לא יביאו  תועלת. לפיכך, התקבלה החלטה משותפת לא להתחיל בהליכים משפטיים, אלא להקים ועדה. הוועדה תהיה אחראית לשקול כיצד NS תוכל להנפיק […]