מכתב לשגריר פולין בישראל בנושא המשפט נגד גרבובסקי ואנגלקינד