בעלי תפקידים

קולט אביטל:

יו"ר מרכז הארגונים

merkaz1110@gmail.com

אבי רוזנטל:

מנכ"ל מרכז הארגונים

merkaz1111@gmail.com

עדי ארמה:

רכזת כנסים ופרויקטים,מנהלת המשרד

merkaz1113@gmail.com

טניה קלימנקו:

רכזת תגמולים מפולין

merkaz1116@gmail.com

עו"ד אורי וייזנברג:

יועץ משפטי

uri@wizelaw.co.il

אייל חבשוש:

חשב

eyalhcpa@gmail.com