דימונה – "אינסוף"

מיקום בארץ: דימונה
אתר:ככר רבין, רחוב העצמאות


מהות ומשמעות ה "אינסוף"
פסל ה"האינסוף" הוא הביטוי המוחשי לנצחיותו של העם היהודי ומציג ערכים אינטלקטואלים,
מוסרים, חברתיים ואסתטיים . ה"אינסוף" מתאר סימביוזה בין חומר גשמי למחשבה רוחנית
אבסטרקטית המציינת נצחיות, מצביעה על תקווה ואמונה, על שואה ותקומה, על עוצמה ועל גאווה.
בתורת הסוד היהודית, מכונה התגלות האל כ"אור אין סוף", כלומר אור שאיננו מוגבל ובעל פרטים
מוגדרים, כי אם מציאות מופשטת, ובעלת כוחות בלתי מוגבלים . " כל המציל נפש אחת - כאילו
הציל עולם ומלואו".
המושג אינסוף חוצה זמנים, דתות, תרבויות, וגבולות לאומיים. בשפת היומיום, זוכה המושג למשמעויות
רחבות במישורים שונים, במתמטיקה, בגיאומטריה, פיזיקה, פילוסופיה, אמנות, ובתיאולוגיה. המשותף
לרוב המשמעויות הללו הוא תפיסת האינסוף כדבר מה שתכולתו גדולה מכל דבר אחר, תהליך שלא יגיע
לסופו לעולם. נפשם של חסידי אומות עולם מסמלת את כוח האהבה והרצון להיטיב, ללא גבולות. הם
פועלים מתוך אידאת המוסר והחסד )אחד מעשר הספירות של הקבלה( ומביאים את הטוב האלוהי
והשפע האינסופי אל תוך העולם, בלי כל חשבון ובלי כל צמצום. האינסוף אינו אובייקט להכרה אלא
הנחשק אשר מצית את התשוקה. "או אז מכניס היופי תכליות חדשה-תכליתיות פנימית– לעולם עירום
זה. חשיפה באמצעות המדע והאמנות היא במהותה הלבשת היסודות במשמעות חריגה מעבר לפסרפציה
לחשוף דבר, פירושו להאיר אותו על ידי הצורה: למצוא לו מקום במכלול על ידי קליטת תפקידו או
יופיו." . ה"אינסוף" יוצר משחקים עם פרספקטיבה כך שנוצרים השתקפויות של הצל לצד התודעה אשר
מופיעים יחד בהרמוניה אינסופית, בו בזמן כששני צידי ההוויה מנוגדים, נפגשים ומשלימים זה את זה.
הבו-זמניות שלהם מנטרלים את התודעה, ומובילים אותנו לתהליך של הבחנה של האנשים כישויות
נפרדות, והצל גם הוא נהייה ישות מודעת וקיימת. תכונותיו של הפסל על מחבריו העגולים, הרכים,
מרקמו החלק, מובילים את התבונה לתחושת אחדות עם המוסר ואלו מעלים רגשות של שליחות,
התעצמות, התאחדות, "היפה הוא הסמל של הטוב המוסרי" .
בשנת 2014 , בחרה יד ושם העולמית את הפסל "אינסוף" של ניראון כמתנה עבור 12 חסידי אומות עולם,
הוקם טקס חגיגי, במעמד סרקוזי, בטורונטו. בשנת 2017 הקומה האנדרטה "אינסוף" בדימונה לזכר
נספי השואה.
"דע מאין באת ולאן אתה הולך" , אמרו חז"ל.
לימוד ההיסטוריה בכלל, וזיכרון השואה בפרט הם אבני יסוד, ציון דרך, במהלך חיינו הפרטיים
הלאומיים. הזכות להיות שותפים בהקמת אנדרטת "אינסוף" היא זכות גדולה, המונעת מתוך מוסר,
שייכות, הזדהות המובאים לידי ביטוי במישורים לאומיים ,אשר מציגים ערכים של גלות, גאולה,
תיקווה, ובמישורים פרטיים, מציגים ערכים דוגמת רוח האדם, ערבות הדדית, הומניזם, אמונה . הקמת
האנדרטה תוביל לעיצוב הזיכרון התרבותי , ערך חינוכי במסרים, האוניברסאליים תיקון חברתי.
זיכרון שכזה יהפוך להיות אבן בנין בעתידנו התרבותי, לאומי, והתורמים השותפים יהפכו
ליד ושם לזכרם, לכבודם, לצוואתם ...
תודה גדולה מיוחדת לכל השותפים
בשמת ניראון