ועדות מרכז הארגונים 2019

ועדת הנצחה:

מס"ד   שם פרטי ומשפחה
1 ברוך שוב-יו"ר
2 הרב שמואל הלפרט
3 אסתר מירון
4 יעקב זילברשטיין
5 מוטקה ויזל
6 נתן כהן

  

ועדת ארגון:

מס"ד   שם פרטי ומשפחה
1 משה העליון-יו"ר
2 מרים גרייבר
3 גיתה קויפמן
4 נתן כהן
5 יונה לקס

 

ועדת הסברה:

מס"ד   שם פרטי ומשפחה
1 לילי הבר-יו"ר
2 אלי וולק
3 ארנה קרצר
4 מיקי קנטור
5 מרים מסרי
6 שרגא מילשטיין

 

ועדת כספים

מס"ד   שם פרטי ומשפחה
1 שמואל סורק-יו"ר
2 צבי מיתר
3 דב פניני
4 אריה בן ארי
5 דורית הליטנטל

 

ועדת דורות ההמשך:

מס"ד   שם פרטי ומשפחה
1 חנוך גון-יו"ר
2 יעל אונא
3 דורית בליטנטל
4 בילי לניאדו
5 רומן סוקולוב