זכויות והטבות

מרכז הארגונים של ניצולי השואה שם לו למטרה להביא לידיעת הקהל בכלל וציבור ניצולי השואה בפרט עדכון בדבר זכויות והטבות למען ניצולי השואה.

מידי שנה מרכז הארגונים מרכז את העדכונים והחדשות בנושא זה ומפיק אוגדן זכויות מעודכן ומקיף המדוור לכ- 20,000 בתי אב בישראל. החוברת נערכת בשיתוף המשרד לאזרחים ותיקים, ועידת התביעות והרשות לזכויות ניצולי השואה.

למעוניינים לקבל חוברת זו לביתם, ניתן ללפנות דרך "צור קשר"