הרשמה לכנסים קרובים

כנס מיצוי זכויות לניצולי שואה – באר שבע 28.11.2019

נא לגלול מטה במסך לטופס ההרשמה

כנס מיצוי זכויות לניצולי שואה – באר שבע 28.11.2019

נא לגלול מטה במסך לטופס ההרשמה

כנס מיצוי זכויות לניצולי שואה – ירושלים – 8.12.2019

נא לגלול מטה במסך לטופס ההרשמה