ארגונים חברים

מרכז הארגונים משמש כארגון גג של ארגוני ניצולי השואה בישראל. לפניכם פרטיהם של כל הארגונים, יחג עם כתבות וחדשות המתייחסות אליהם. בנוסף לארגוני הניצולים, פועלים גופים נוספים, ממשלתיים, ציבוריים ועמותות למען רווחת ניצולי השואה , יחד עם פעילויות הנצחה וזכרון. בדף זה מרוכזים רבים מארגונים אלה.