בעלי תפקידים

קולט אביטל:

יו"ר מרכז הארגונים

colette@holocaust-s.org

אבי רוזנטל:

מנכ"ל מרכז הארגונים

avi@holocaust-s.org

עדי ארמה:

רכזת כנסים ופרויקטים,מנהלת המשרד

adi@holocaust-s.org

טניה קלימנקו:

רכזת תגמולים מפולין

tanya@holocaust-s.org

סורין רדולסקו:

רכז פנסיות מרומניה

sorin@holocaust-s.org

מלני מורגנשטיין:

רכזת פנסיות מרומניה

melanie@holocaust-s.org

עו"ד אורי וייזנברג:

יועץ משפטי

uri@wizelaw.co.il

אייל חבשוש:

חשב

eyalhcpa@gmail.com