פסיקה וחקיקה

לרשותכם ריכוז של מאמרים, כתבות, פסקי דין ופרסומים אחרים המרכזים מידע על הזכויות הניתנות לניצולי שואה. המידע הינו אינפורמטיבי בלבד ואינו מתיימר לכלול את כל המידע שיש בנושא, אולם יש בו יכולת לכוון את המתעניינים להגיע לארגונים ומקורות מידע שיוכלו לספק לו חומר נוסף


ארועים וכנסים

מרכז הארגונים עורך כנסים ברחבי הארץ, שמטרתם לספק מידע עדכני לניצולי השואה ובני משפחותיהם על זכויותיהם. המרכז מקיים גם אירועי הנצחה וזכרון לאורך השנה. כאן תוכלו לקבל מידע על הכנסים, האירועים של המרכז ועל האירועים של הארגונים המאוגדים תחתיו.


זיכרון והנצחה

"בזכירה סוד הקיום" – אמרו החכמים. זיכרון השואה ולקחיה על אחת כמה וכמה. מה עוד שזיכרון השואה ולקחיה הוא אחד המרכיבים המרכזיים של הזהות היהודית של ימינו במדינת ישראל בפרט ובעם היהודי בכלל. לרשימת המוזיאונים, האנדרטאות והגופים העוסקים בהנצחת השואה בישראל


מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל

מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל משמש כארגון גג למעל 50 ארגונים המייצגים את הקהילות אשר סבלו מרדיפות הנאצים במלחמת העולם השנייה :
ממערב ומזרח אירופה עד לצפון אפריקה. הארגון אשר הוקם לפני למעלה מ 25 שנה, הוכר על-ידי ממשלת ישראל כארגון היציג של כל ציבור הניצולים בישראל.


בטאון מזכר

בטאון "מזכר" הינו כתב העת של מרכז הארגונים לענייני שואה, תקומה, זיכרון, הנצחה וזכויות ניצולי השואה. הבטאון יוצא אחת ל-3 חודשים ומופץ בכ-15,000 גליונות. ניתן לגשת כאן לגליונות לקריאה באנמצעות המחשב. המייסד: צבי גיל העורך: עמרי מריאן.