אנדרטאות ואתרי הנצחה

אנדרטאות

אוהל יזכוראנדרטאות לזכר השואה מעצבות את נוף זיכרון השואה בישראל ומעניקות ביטוי חזותי למערכת מסרים, משמעויות, רעיונות ומיתוסים. הן נוטלות חלק בעיצוב הזיכרון ההיסטורי הקולקטיבי של החברה הישראלית. מקובל לראות כאנדרטה כל פסל, עמוד, גל אבנים או אתר ארכיטקטוני, שיש בו מערכת סמלים בעלי משמעות המאזכרים אירוע היסטורי. כוחה של האנדרטה נמדד ביכולתה לְקַבֵּע את הזיכרון ההיסטורי. האנדרטה מורכבת לבד מהמרכיב החזותי גם מרחבת התכנסות. הטקס המתקיים לידה 'מחייה' אותה בכל פעם מחדש ומבטיח שהאירוע ההיסטורי ימשיך ליטול חלק בזיכרון הקולקטיבי. מבחינה דידקטית, להקמת אנדרטה מטרה כפולה: א. זיכרון והנצחת העבר. ב. הצבת ערכים וקביעת משימות חברתיות קולקטיביות לעתיד.


מוזיאונים בחו"ל

כעם היהודי אנו מביטים על השואה ומנכסים אותה אלינו, הרי התופת התקיימה לבני עמנו, לסבים ולסבתות שלנו. עם זאת ניתן לראות כי השואה ושרידיה מתועדים ומונצחים בכל רחבי העולם.
האנושות מרכינה ראש ומתעדת את השואה ביבשות שונות וארצות רבות, לנו נשאר להביא זאת ולהוקיר את עשיית ההנצחה שמתקיימת.


קישורים ומוזיאונים בארץ

עשיית ההנצחה והחינוך בנושא השואה בעלת ערך עליון. לימודי השואה נכנסים בתוכנית הלימודית כבר מבתי הספר היסודיים וממשיכה ללוות את התלמידים עד לשירותם הצבאי וללימודים האקדמיים.
בארץ קיימים מוסדות רבים אשר מנציחים את השואה, הקהילות שנספו וסיפורם האישי של הניצולים. בפרק זה ריכזנו עבורכם את המוסדות אשר פועלים למען ההנצחה והחינוך בנושא השואה.