אבא

מיקום בארץ:תל אביב- קרית שאול
מיקום הקהילה:מחוז פאיאר, הונגריה
סוג:אנדרטה


תאור אוכלוסייה יהודית לפני השואה: בשנת 1941 כ-59 יהודים אוכלוסייה יהודית לאחר השואה: רק אחדים שרדו במפקד עירוני שנערך בכפר אבא בשנת 1778, נמצא התיעוד הכתוב הראשון לקיומה של קהילה יהודית בכפר הקטן, הממוקם כ-12 מסאקאשפאהרואר. באותה התקופה נאסר על יהודי המחוז לגור בעיר הבירה סאקאשפאהרואר, ולכן רבים מהם נאלצו להגר לכפרים שמסביב לעיר, כמו לדוגמא אבא. בכפר התגוררו כמה מאות יהודים. בשנת 1840,כאשר הותר ליהודים לחזור להתגורר בעיר הבירה, בחרו רבים מהם לעזוב את הכפרים הקטנים ולהגר חזרה לשכונות העירוניות. בסוף המאה ה-19, לאחר גל של הגירה אל העיר, נותרו בכפר פחות מ-50 יהודים. הקהילה באבא הייתה אורתודוכסית, ובכפר היו בית-כנסת, ובית-ספר משותף ליהודים ונוצרים. בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה העשרים הייתה הקהילה בכפר קטנה מאי-פעם, אבל גם משולבת היטב בחיי הקהילה, וכראיה לכך, בית-הספר המשותף בו היו רוב התלמידים יהודים. בתקופת השואה כוחות הונגריים פאשיסטיים, ששיתפו פעולה עם הנאצים, החלו להסית נגד היהודים באזור. בשנת 1941 יהודי אבא גויסו לעבודות כפייה, ובשנת 1944 הם הועברו למחנה ריכוז בסאקאשפאהרואר, ולאחר עשרה ימים של רעב ועינויים, נדחפו לרכבות שנסעו לאושוויץ. רק נפשות אחדות מקהילת אבא שרדו את תקופת השואה, והקהילה לא נתארגנה מחדש לאחר-מכן.