בית הכנסת יגל יעקב

מיקום בארץ:ירושלים- מקור ברוך
אתר:שכונת מקור ברוך, ירושלים
סוג:סוג אחר


תאור


עוד בראשית המאה ה-20 בנו עולי מונסטיר בירושלים את בית הכנסת ברחוב הקראים, בקרבת חורבת רבי יהודה החסיד. אחרי שנחרב, בנו יוצאי מונסטיר את בית הכנסת "יגל יעקב" שבשכונת מקור ברוך. מאז היוודע דבר שואת יהודי מקדוניה, מתכנסים שרידי השואה קהילות אלה מדי שנה בשנה בכ"ט באדר בבית הכנסת "יגל יעקב", בירושלים, ומקיימים טקס לזכר בני קהילתם אשר נספו בשואה ובקרבות.

עוד בראשית המאה ה-20 בנו עולי מונסטיר בירושלים את בית הכנסת ברחוב הקראים, בקרבת חורבת רבי יהודה החסיד. אחרי שנחרב, בנו יוצאי מונסטיר את בית הכנסת "יגל יעקב" שבשכונת מקור ברוך. מלות ההנצחה חוברו על ידי יצחק אלכסנדורני, יו"ר "עוזר דלים" לעולי מוניסטיר: "אלה נזכורה ונפשנו עליהם תשתוחח קול ויללה נשמיע ומספד ומר נביע על חללי בת עמי נתאבל בדמי אשר נטרפו בידי זאבי ערב, נצים חיתו טרף מדי שנה נישא קינה ביגון ומגינה את נשמת אחינו נזכורה נייליל על שברנו בהעדר אם על בנים בחורים וזקנים, נשים ועוללים עם יונקי שדיים אל אלה נתאבל מרה ושחוחי קומה לאלוהי ישראל נישא כפיים"

מדי שנה בשנה, בערב ראש חודש ניסן, מתכנסים יהודי מונסטיר בבית הכנסת "יגל יעקב" שברחוב אלפנדרי 26 בירושלים ומקיימים בו טקס אזכרה לקדושים. יוזם מפעל ההנצחה הוא מר משה ישי.