זדונסקה וולה

מיקום בארץ:תל אביב- בית הקברות ברחוב טרומפלדור
מיקום הקהילה:פולין
סוג:אנדרטה


זדונסקה וולה היהודית  אבדה ואיננה.
כ- 10,000 מיהודי זדונסקה וולה  הושמדו בשואה 
ע"י הנאצים ועוזריהם.
כל שנותר בזדונסקה וולה  מ 115 שנות יהדות
הוא בית הקברות היהודי...