טלוסטה

מיקום בארץ:תל אביב- קרית שאול
מיקום הקהילה:מחוז טארנופול, פולין
סוג:אנדרטה


תאור
אוכלוסייה יהודית לפני השואה: 1,700 יהודים ב-1941

ראשוני היהודים התיישבו בטלוסטה בשלהי המאה ה-18, ועסקו במסחר ובמלאכות שונות. בסוף המאה ה-19 חוברה העיירה לרשת מסילות הברזל של מזרח גאליציה, הכלכלה האזורית התפתחה והקהילה היהודית גדלה מעט. יהודי טלוסטה היו כמחצית מכלל התושבים בעיירה, והחזיקו מפעלים, בתי חרושת וחנויות. לאחר מלחמת העולם הראשונה חלה הרעה גדולה בכלכלה המקומית, מה שגרם ליהודים רבים לעזוב את טלוסטה. יחד עם זאת, חיי התרבות והחברה של הקהילה היהודית היו טובים מאי-פעם, הוקמו בתי-ספר יהודיים, תנועות נוער יהודיות, מועדון ספורט יהודי וספרייה.
טלוסטה נכבשה ע"י הצבא האדום עם תחילת המלחמה. אלפי פליטים – יהודים ונוצרים, עברו דרך העיר בניסיון לברוח לרומניה או לברה"מ. הקהילה היהודית בטלוסטה עשתה ככל יכולתה בכדי לסייע לאותם פליטים.
הסובייטים החזיקו בעיר עד ליולי 1941, אז נכבשה על-ידי הצבא הגרמני. חיילים אוקראינים רצו לארגן עוד ביום עזיבתם של הסובייטים פוגרום ביהודי העיירה, אך הכומר האוקראיני של העיירה איים כי מי שיפגע ביהודים יבצע חטא, והפוגרום נמנע.
היודנראט של טלוסטה הוקם בספטמבר של 1941. בנובמבר החלו גיוסים המוניים של יהודים לעבודות כפייה בתעשייה ובחקלאות. ביולי של 1942 התבצעה האקציה הראשונה, כאשר כ-300 יהודים נשלחו למחנה ההשמדה בלז'ץ. שנה לאחר-מכן, בספטמבר 1942, התבצעה האקציה השנייה, במהלכה נשלחו עוד כ-1,000 יהודים למחנה ההשמדה בלז'ץ. בטלוסטה נותרו פחות מ-500 יהודים. כולם נרצחו או גורשו מהעיר עד ליוני של 1943, אז הוכרזה העיר כ"יודנריין", אזור נקי מיהודים.