יער הקדושים

מיקום בארץ:יער הקדושים
סוג:סוג אחר


תאור
שואת יהודי מוניסטיר התרחשה במרס-אפריל 1943 והייתה חלק משואת הקהילה בתרקיה היוונית, מקדוניה הווארדארית ובפירוט הסרבית. מחוזות אלה נמסרו באפריל 1941 על ידי הגרמנים לשליטה בולגרית מלאה ונוהלו כמחוזות בולגריים לכל דבר.

ב-22 בפברואר 1941 חתמו הבולגרים והגרמנים על הסכם רשמי – הסכם יחיד במינו שבין גרמניה לבין בת בברית שלה – על שילוח יהודי המחוזות האלה לפולין, 11.343 הבולגרים ביצעו את הגרוש לטרבלינקה במלוא האחריות האפשרית כולל התעללות והחרמת כל רכושם של המגורשים. אף אחד מ-11,343 המגורשים לא שרד.