נייפולומיצה

מיקום בארץ:תל אביב- קרית שאול
מיקום הקהילה:גאליציה המערבית, פולין
סוג:אנדרטה


תאור
אוכלוסייה יהודית לפני השואה: 400 יהודים ב-1939

הקהילה היהודית בנייפולומיצה קיימת החל מאמצע המאה ה-19. מדובר היה בקהילה של סוחרים ובעלי מלאכה, שרובה הייתה דתית חרדית והייתה בה פעילות מועטת בלבד של תנועות ציוניות וסוציאליסטיות חילוניות. במקום פעלה קופת גמ"ח וחברת צדקה "ביקור חולים".
נייפולומיצה נכבשה על-ידי הגרמנים בספטמבר של 1939. הכיבוש לווה בהתעללות קשה של חיילים גרמנים ביהודים. הגרמנים גם העלו באש את בית-הכנסת המקומי והשחיתו את ספרי התורה שהיו בו.
הגרמנים מינו בעיירה יודנראט, אשר בתחילת דרכו הצליח לשחד את מפקד הכוחות הגרמניים ולמנוע שליחתם של יהודי העיירה לעבודות כפייה.בשנת 1942 הגיעו לנייפולומיצה עוד כ-2,000 יהודים, פליטים מקראקוב, ואז התבצעו גירושים המוניים למחנות עבודת כפייה ולמחנות ההשמדה.
בסוף אוגוסט, 1942, נשלחו מאות יהודים מנייפולומיצה למחנה ההשמדה בלז'ץ. רק יחידים מביניהם נותרו בחיים.