סאמבור

מיקום בארץ:תל אביב- קרית שאול
מיקום הקהילה:מחוז לבוב, פולין
סוג:אנדרטה


תאור
אוכלוסייה יהודית לפני השואה: 6,500 יהודים

יהודים החלו להתגורר בסאמבור עוד במאה ה-15, אך הקהילה המאורגנת החלה להתקיים במקום החל משנת 1763, אז קיבלו היהודים בסאמבור אישור להקים בית-כנסת. סאמבור סופחה לאוסטריה בשנת 1772. בניגוד למקומות אחרים, בהם הסיפוח לאוסטריה היטיב עם היהודים, בסאמבור נאסר על יהודים להתגורר ברוב חלקי העיר גם תחת השלטון האוסטרי. איסור זה בוטל רק בשנת 1865. למרות זאת, היהודים הצליחו להתקדם מבחינה כלכלית, ובמהלך המאה ה-19 קם בסאמבור בנק פרטי בבעלות יהדות וכמו-כן יהודים החזיקו בבעלות על מספר מפעלים ובתי-חרושת בעיר.
בסוף המאה ה-19 קם בסאמבור ארגון שתמך בהתבוללות, הוא הפסיק את פעילותו כעבור מספר שנים, אך למגמת ההתבוללות עדיין הייתה השפעה חזקה מאוד על היהודים בעיר. בנוסף נוצרה בסאמבור חזית מאוחדת בין פועלים יהודים בתנועת "הבונד" לבין המפלגה הסוציאל-דמוקרטית הפולנית.
עם זאת, התנועה הפוליטית החזקה ביותר בסאמבור במאה העשרים, שכוחה רק הלך וגדל לאחר מלחמת העולם הראשונה, הייתה "הציונים הכלליים". המתחרות העיקריות היו "אגודת ישראל" והחזית המאוחדת של הסוציאליסטים היהודים והנוצרים. בין שתי מלחמות העולם מעמדו של החינוך בקהילה, הוקמו מספר בתי-ספר חדשים ונפתחו שתי ספריות ציבוריות, בהן הופעלו גם חוגי דרמה, מחול ומוסיקה. בקרב יהודי סאמבור היו משכילים רבים שעסקו במקצועות חופשיים כגון עורכי-דין ורופאים.
סאמבור נכבשה עם פרוץ מלחמת העולם השנייה על-ידי הצבא האדום הרוסי. יהודי העיירה נשמו לרווחה כאשר נתברר להם שסאמבור אינה נכללת בשטח הכיבוש הגרמני. יחד עם זאת, במהרה נחשפו היהודים לצדדיו הקשים של השלטון הסובייטי. במהלך השנתיים בהן שלטו הרוסים בעיירה, הם פוררו לחלוטין את הקהילה היהודית. הגלו או רצחו את כל הפעילים הפוליטיים, פירקו את כל המסגרות הארגוניות ותנועות הנוער, הרסו את התשתית החינוכית-תרבותית שהתקיימה בקהילה וכדומה.
הגרמנים פלשו לסאמבור ב-30 ביוני, 1941.