סטרי

מיקום בארץ:תל אביב- קרית שאול
מיקום הקהילה:מחוז סטאניסלבוב, פולין
סוג:אנדרטה


תאור
אוכלוסייה יהודית לפני השואה: כ-11,000 בני-אדם

ראשוני היהודים הגיעו לסטרי בסוף המאה ה-16, אך רק כמאה שנים מאוחר יותר, בסוף המאה ה-17, ניתן ליהודים אישור רשמי להתגורר בעיירה. בית-הכנסת של הקהילה היהודית הוקם בשנת 1689, הקהילה היהודית גדלה, והיהודים החלו לקחת חלק פעיל מאוד בחיי המסחר באזור.
השינוי המשמעותי בחייהם של יהודי סטרי התרחש בסוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19. בתחילת המאה ה-19 עדיין היו רובם עניים מרודים שהתפרנסו ממסחר וממלאכות שונות. אך לקראת סוף המאה כבר היו בעיירה רופאים ועורכי-דין יהודים, כמו גם בעלי מפעלים יהודים וגם סוחרים שהצליחו להשלים פרנסה נאה בזכות שיפור מסילות הרכבת באזור והתפתחות המסחר.
בשנת 1874 נבחר לראש עיריית סטרי ד"ר דוד פרוכטמן, יהודי ליברל שנמנה על תומכי התנועה הלאומית הפולנית. פרוכטמן גם נבחר כנציג האזור לסנאט של גליציה, משרה שהחזיק בה עד לשנת 1909 כאשר הוא זוכה לאהדה גדולה של יהודים ונוצרים כאחד. באותה התקופה גם החלו לפעול בסטרי שאר הזרמים הפוליטיים היהודיים: תנועות ציוניות, סוציאליסטיות וגם "אגודת ישראל" החרדית.
בתחילת המאה ה-19 נפתח בסטרי בית-ספר יהודי חילוני מיסודו של הומברג. יהודי העיירה התנגדו מאוד למגמת ההשכלה החילונית, ראו בבית-הספר איום, ושמחו מאוד כאשר הוא נסגר. כאשר בסוף המאה
ה-19 נפתחו בעיירה שני בתי-ספר חילוניים, הם זכו לתמיכה נרחבת יותר וילדים יהודים רבים הלכו ללמוד בהם.
בתום מלחמת העולם הראשונה פרצה מלחמה בין פולין ואוקראינה לגבי השטחים של מזרח גאליציה, כולל סטרי. יהודי העיירה הכריזו על ניטראליות, וסייעו בהיבט הכלכלי לפקידים פולנים שפוטרו מעבודתם. לאחר שהעיירה חזרה להיות תחת שלטון פולני, זכו יהודי העיירה ליחסים טובים עם השלטונות, כתוצאה של הסיוע הכלכלי אותו הגישו לפקידים המפוטרים. הפעילות החינוכית בקרב הקהילה היהודית בסטרי הגיעה לשיאה בשנות העשרים והשלושים, נפתחו בתי-ספר רבים וכמעט כל תנועות הנוער היהודיות, החל מהחרדיות ועד לציוניות, פעלו בעיירה. הוקמה בסטרי ספרייה יהודית שהופעלה על-ידי "פועלי ציון".
עם פרוץ מלחמת העולם השנייה נכבשה סטרי על-ידי הצבא הגרמני, אך כיבוש זה החזיק מעמד פחות משבוע, ובתחילת אוקטובר, לאחר שהושלמו תיקוני הגבולות בין גרמניה וברה"מ, נכנס לעיירה הצבא האדום. במהלך הכיבוש הסובייטי התרבו מעצרים של פעילים פוליטיים יהודים ונוצרים, בעיקר פעילי "הבונד" הסוציאליסטים. השלטונות הלאימו מפעלים שהיו בבעלות יהודית ופירקו את רשת החינוך היהודית.
הגרמנים כבשו את סטרי בשנית ב-2 ביולי, 1941. בקיץ של 1941 נשלחו מאות למחנות עבודת כפייה בפולין. בדצמבר של אותה השנה הוקם "רובע יהודי" אליו נדחסו, בתנאי תברואה קשים ותנאי דיור בלתי-אפשריים, כל היהודים בעיירה, יחד עם עוד אלפי פליטים מעיירות סמוכות. האקציות החלו במאי 1942, אז נרצחו כמה מאות יהודים ברחובות העיר, וכמה מאות אחרים נשלחו למחנה ההשמדה בלז'ץ.
בספטמבר אותה השנה התרחשה האקציה השנייה, שהשתתפו בה גם בני-נוער אוקראינים מהאזור. במסגרת האקציה נרצחו כ-500 יהודים בשטח העיירה, וכ-5,000 נשלחו למחנה ההשמדה בלז'ץ.