רוהאטין

מיקום בארץ:תל אביב- קרית שאול
סוג:אנדרטה


תאור אוכלוסייה יהודית לפני השואה: כ-3,000 יהודים קהילת רוהאטין הייתה לקהילה עצמאית בתחילת המאה ה-18. שנים ספורות לאחר-מכן עברו הקהילה זעזוע קשה כאשר כ-40 יהודים מרוהאטין התנצרו. בשנת 1772 סופחה רוהאטין לשלטון האוסטרי וסבלה מכך מאוד בתחום הכלכלי, מכיוון שעל היהודים הוטלו מיסים כבדים. במהלך המאה ה-19 הוקמו בעיירה בתי-ספר חילוניים, איגודי פועלים ומוסדות תרבות שונים. התנועה הציונית התחילה לפעול ברוהאטין בסוף המאה ה-19. מלחמת העולם הראשונה כמעט שלא השפיעה על אופייה של הקהילה, שנשארה קהילה חרדית מסוגרת וענייה, שהיהודים בה עסקו בעיקר במלאכות שונות. למרות זאת, יש לציין שברוהאטין הוקם חוג לדרמה ומועדון ספורט מבית מכבי. בעיירה היו רק יהודים מעטים שעסקו במקצועות צווארון לבן כגון עורכי-דין, רופאים ומהנדסים. רוב היהודים המשכילים, שלא היו רבים, עסקו בהוראה. רוהאטין נכבשה בתחילת המלחמה על-ידי הצבא האדום הרוסי. מאות פליטים יהודים ממערב פולין הגיעו לעיירה, בורחים מאימת השלטון הנאצי. השלטון הרוסי הלאים את כל המפעלים ובתי-החרושת המעטים שהיו בבעלות יהודית. רוב הפליטים היהודים שהגיעו לעיירה גורשו ממנה במהלך שנות השלטון הסובייטי. ב-2 ביולי, 1941, נכבשה העיירה על-ידי הצבא הגרמני. עם כניסתם של החיילים הגרמנים לרוהאטין רוכזו כל יהודי העיירה בבית-הכנסת המקומי ועברו השפלות קשות במשך מספר שעות. בסתיו של אותה השנה הוקם הגטו העירוני. בגטו התארגנה קבוצה של צעירים יהודים שמטרתם הייתה להגן על היהודים מפני גניבות ובזיזות של צעירים אוקראינים שיכורים שנהגו להגיע לגטו בשעות הלילה. עד ליוני של 1943 נרצחו או גורשו כמעט כל היהודים בעיירה. בתום המלחמה התארגנו כמה מיהודי העיירה והביאו להעמדתם לדין של קצינים במשטרה האוקראינית שלקחו חלק במעשי הטבח. כיום לא מתגוררים יהודים ברוהאטין.