אלכסנדריה

מיקום בארץ:חולון
אתר:בית העלמין דרום חולון-בת ים
מיקום הקהילה:ווהלין
סוג:אנדרטת מצבה