בז'ז'ני נריוב והסביבה

מיקום בארץ:חולון
אתר: בית עלמין דרום חולון-בת ים
מיקום בבית העלמין:גוש 11 אזור 10
סוג:אנדרטת מצבה
יום זיכרון:ערב חג השבועות


תאור


אנדרטת המצבה לזכר קהילת בז'ז'ני נריוב והסביבה בנויה מאבן שיש ניצבת עם פני שטח מוטים ועליה כתוב: שאלו שרופים באש שאלו שרופים עד אפר / עלי הרוגי / בז'ז'ני נריוב והסביבה / אשר נאכלו על המוקד שהבעיר / הבליעל הנאצי ימ"ש / בשנות השואה ת"ש – תש"ה / ת.נ.צ.ב.ה. / מי יתן ראשי מים ועיני מקור דמעה / ואבכה יומם ולילה את חללי בת עמי / ירמיהו ח'.

מידע נוסף: האנדרטה הוקמה על ידי יוצאי קהילת בז'ז'ני נריוב והסביבה. העיר בז'ז'ני נריוב (Brzeżany ) שוכנת בין לבוב לטרנופול, מעט דרומה במערב אוקראינה. ארגון יוצאי בז'ז'ני נריוב והסביבה הוציא לאור את הספר "בז'ז'ני נרייב והסביבה - תולדות קהילות שנחרבו", הוצאה פרטית של ארגון יוצאי בז'ז'ני נריוב והסביבה בישראל ובארצות הברית, תשל"ח, אפריל 1978.