ביאלה פודלסקה

מיקום בארץ: חולון
אתר: בית העלמין דרום חולון-בת ים
מיקום בבית העלמין: גוש 1
סוג: אנדרטת מצבה