ביטן

מיקום בארץ: חולון
אתר: בית העלמין דרום חולון-בת ים
מיקום בבית העלמין: גוש 15 אזור 3
סוג:אנדרטת מצבה