ורוקביץ–אוזיראן

מיקום בארץ:חולון אתר:בית העלמין דרום חולון-בת ים סוג:אנדרטת מצבה

מיקום בארץ:חולון
אתר:בית העלמין דרום חולון-בת ים
סוג:אנדרטת מצבה