יאנוב פודלסקי

מיקום בארץ:חולון
אתר:בית העלמין דרום חולון-בת ים
מיקום בבית העלמין:גוש 1 אזור
סוג:אנדרטת מצבה