יאשינובקה

מיקום בארץ:חולוןאתר:בית העלמין דרום חולון-בת יםמיקום בבית העלמין:גוש 1סוג:אנדרטת מצבה