לוברטוב והסביבה

מיקום בארץ:חולון
אתר:בית עלמין דרום חולון-בת ים
מיקום בבית העלמין:גוש 17 אזור 1
סוג:אנדרטת מצבה
שנת הקמה:1981
קישורים:
http://www.yadvashem.org/education/ghettos/Lubartow.htm


תאור
אנדרטת המצבה מורכבת מגומחה העשויה שיש שחור שבחלקה העליון לוח שיש לבן רוחבי. בכותרת כתוב: "גל עד לקדושי לוברטוב והסביבה". בתוך הגומחה עומד דגם של בית כנסת, ומעליו מגן דוד ומגילה שעליה כתוב 'קיצור מגילת לוברטוב' ובה מסופרים קורות הקהילה.

על המגילה כתוב באותיות גדולות ושחורות "זכור". בשני הצדדים יש נרות, שיכולים להצביע על אורח חיים יהודי (נרות שבת) ולהיחשב גם כנרות זיכרון. משמאל למבנה בית הכנסת כתוב לאורך ביידיש "געדענק" שפירושו "זכור". מתחת למבנה בית הכנסת יש לוח שיש ועליו רשום: "שמות הקדושים". על בסיס המצבה כתוב: "עליה לבניכם ספרו ובניכם לבניהם לדור ודור (יואל)".

מיקום בבית הקברות: גוש 17 אזור 1

מידע נוסף: שביל רביעי במקביל לכביש הגישה הראשי לכניסה החדשה "פנקס הקהילות" בהוצאת יד ושם, כרך VII עמודים 273-269