לודז'

מיקום בארץ:חולון
אתר:בית עלמין דרום חולון-בת ים
מיקום בבית העלמין:גוש 21 אזור 1
סוג:אנדרטת מצבה
אמן:אסתר אייזן
קישורים:
ארגון יוצאי לודז' בישראל
Jewish gen
מדריך בתי קברות יהודיים בלודז'
אנדרטאות ופסלים בלודז'
The Lódz Ghetto: History & Overview


תאור
האנדרטה מורכבת משני חלקים צמודים: עמוד ובסיס. העמוד, גוש מלבני שחור, ובראשו השם לודז'. על החזית, ממוסמר לוח ברונזה, לא אחיד בצורתו, ועליו ישנם ים של: רכבת אין סופית שבה הובלו היהודים להשמדה, גדר תיל כדי לסמל את מחנות ההשמדה, טלאים דוגמת הטלאים הצהובים שהוכרחו היהודים לענוד, שתי כפות ידיים הפתוחות בתנועת אין אונים ושישה נרות פזורים בגדלים שונים המסמלים את נשמות ששת מיליוני קרבנות השואה.

דמם של אותם קרבנות זועק ממעמקים בדמות שתי כפות הידיים. העמוד כולו המזדקר כארובה מסמל את המשרפות של מחנות ההשמדה חלמנו ואושוויץ-בירקנאו, אליהם נשלחו תושבי גטו לודז' להשמדה. הבסיס עשוי אבן ועליו "שלולית" ברונזה שנוזלת אל דפנות הבסיס. על פני שטח ה"שלולית" מפוסל חלק העיר לודז' שהופרד על ידי גדר תיל מהעיר כולה, והפך לגטו. מימין, מעל שטח הגטו, מתנוסס עוף דורס בעל טפרים הדומים לצלב קרס, ומטיל צל על כל שטח הגטו.

העוף הדורס מסמל את הנאצים שעטו על היהודים להשמידם. בחלק האחורי של הבסיס יש גומחה ובה מאוחסנים גווילים עם שמות הנספים. לרגלי האנדרטה, בתוך היסודות, טמון אפר הנרצחים שהובא מקבר אחים בפולין. בחזית הבסיס כתוב ביידיש ובעברית: "אייביקר רום און הייליקר זכרון די פארפייניקטע יידן פון לאדזש קרבנות פונעם דויטשן נאצים (1939-1945) וואס האבן העראיש און מיט אמונה געטראגן זייער גורל פאר קידוש-השם און קידוש-העם" "לזכרם של עשרים רבוא יהודי לודז' תמימי הלב וישרי הדרך עשירי הרוח ועטורי המעש שנספו בשואה והם בוטחים באלקי ישראל וחזון ותקוה בלבם" (הטקסט בעברית איננו תרגום מדויק של הטקסט ביידיש)

מידע נוסף: הגטו בלוד' חול באוגוסט 1944 "פנקס הקהילות" כרך I עמודים 40-1, הוצאת יד ושם, ירושלים "קהילת לודז': תולדות עיר ואם בישראל", אהרון זאב אשכלי, הוצאת ספרית קו לקו, 1948