לנוביץ, וולין

מיקום בארץ:חולון
אתר:בית עלמין דרום חולון-בת ים
סוג:אנדרטת מצבה


תאור
אנדרטת המצבה לזכר קהילת לנוביץ מורכבת משני סלעים זה על גבי זה, אחד מאבן בהירה והשני מאבן חומה, המונחים על בסיס משיש שחור. על הסלע העליון כתוב: ללנוביץ וולין / 1367– 1942. על הבסיס לפני הסלעים יש לוח משופע ועליו רשום: ליהודיה היקרים שנרצחו בידי הנאצים הגרמנים ב' אלול 1942.

אנדרטת המצבה נראית כגל אבנים המעורר אסוציאציה מיידית עם ה"גלעד" הידוע מן התורה, שהקים יעקב כעדות לברית בינו לבין לבן: "הגל הזה עד ביני ובינך" (בראשית ל"א: מ"ח). השימוש באבנים או בסלעים מעביר תחושה על קרבה לאדמה ומשמעות של הקבלה בין דממת החומר ודממת המתים.

מידע נוסף: יוצאי קהילת לנוביץ (Lanovits, Lanovtsy)הקימו את אנדרטת המצבה. העיר לנוביץ שוכנה דרומית לעיר רובנו באוקריאנה.