מזריטש

מיקום בארץ:חולון
אתר:בית העלמין דרום חולון-בת ים
מיקום הקהילה:מחוז ווהלין, פולין
מיקום בבית העלמין:גוש 1
סוג:אנדרטת מצבה