נובי-טרג

מיקום בארץ:חולון
אתר:בית העלמין דרום חולון-בת ים
מיקום בבית העלמין:גוש 1סוג:אנדרטת מצבה