סקולעני בסרביה ורומניה

מיקום בארץ:חולון
אתר:בית עלמין דרום חולון-בת ים
מיקום בבית העלמין:גוש 11 אזור 9
סוג:אנדרטת מצבה


תאור
אנדרטת המצבה לזכר סקולעני בסרביה ורומניה מורכבת מבסיס מדורג ופירמידלי משיש בהיר ועליו לוח מאבן שחורה עם גריעה בכותרתו לסמל את אסון הקהילה בשואה. על הלוח כתוב: לזכר קדושי סקולעני בסרביה ורומניה שנספו בשואה בשנות תש"א תש"ה 1945-1941 הי"ד זכרם לא ימוש מלבנו. בצד שמאל למטה רשום: ההנצחה בוצעה ע"י ארגון יוצאי סקולעני בישראל.

על הבסיס לפני הלוח מצויה תיבה ובה שלושה נרות זיכרון והכיתוב: סקולעני ועל הבסיס רשום: תרומה מיוחדת מרייזל (מידולנסקי) ברדיצבר ז"ל להנצחת בני משפחתה ההורים ישראל בן משה ובובי לאה בת גדליה האחות רבקה והאחים אהרון צבי, אריה, נפתלי, ודודי הי"ד.

מתחת לבסיס נטמן עפר הקרבנות שהובא לקבורה מכובדת באדמת ישראל ועל המדרגה כתוב: כאן נטמן עפר קדושינו. מידע נוסף: אנדרטת המצבה הוקמה על ידי יוצאי קהילת סקולעני (Sculeni)