פלוצק

מיקום בארץ:חולון
אתר:בית עלמין דרום חולון-בת ים
מיקום בבית העלמין:גוש 17 אזור 1
סוג:אנדרטת מצבה
אמן:אסתר אייזן
שנת הקמה:1981
קישורים:
Plotzk; a History of an Ancient Jewish Community in Poland


תאור
האנדרטה מזכירה את צורת מבנה הקרמטוריום שממנו מזדקרת ארובת המשרפות. בראש העמוד המזכיר ארובה מופיע שמה של הקהילה: פּלוֹצְק. בשורה העליונה של מבנה הקרמטוריום, ישנו תבליט המתאר תהלוכה של יהודים, גברים, נשים וילדים המובלים על מיטלטליהם אל ההשמדה, כשחייל גרמני אחד מכוון את נשקו אליהם.

מחד גיסא, תיאור ההליכה המשפילה אל ההשמדה בא להבליט את חוסר האונים וחוסר הברירה של בני הקהילה שהיו לקרבנות בעל כורחם. ואילו תיאור החיילים הנאצים החמושים בנשק מדגיש את הכוחניות האלימה שאפיינה את מגמת השלטון הנאצי מאידך גיסא. כיתוב מימין: "לקדושי פלוצק 1939-45" ומשמאל: "קהילה עתיקת יומין 1941-1237".

מיקום בבית הקברות: גוש 17 אזור 1

מידע נוסף: פּלוֹצְק (Plock) שוכנת מזרחית לעיר (Włocławek) . "פנקס הקהילות" כרך IV עמודים 372-358, הוצאת יד ושם, ירושלים