קאליש והסביבה

מיקום בארץ:חולון
אתר:בית עלמין דרום חולון-בת ים
מיקום בבית העלמין:גוש 17 אזור 1
סוג:אנדרטת מצבה
אמן:יעקב גרין
שנת הקמה:1982
יום זיכרון:כ"ב סיון
קישורים:
ויקיפדיה- קאליש
JEWISH COMMUNITY OF KALISZ IN THE INTERWAR YEARS
http://greatbird.com/404.html


תאור
אנדרטת המצבה מזכירה את צורת מבנה הקרמטוריום שממנו מזדקרת ארובת המשרפות ובצידה דלת המזכירה את דלתות התנורים במשרפות. בתוך מסגרת בחזית, יש תבליט ברונזה מעשה ידי האמן ובו תהלוכה של יהודים, נשים, גברים, ילדים, זקנים, כולם נושאים טלאי צהוב על בגדם. הילדים בוכים, יהודי אחד מוטל מת, ויהודי מבוגר עם זקן ופאות נושא ילדה עם צמות הנראית מתה, בזרועותיו. שני חיילים גרמנים שומרים על השיירה; האחד בימין מכוון את נשקו אל ההולכים, והשני עומד במרכז בגבו אל הצופה, והוא אוחז באלה.

בבסיס האנדרטה נטמן אפרם של קרבנות. כיתוב: "לזכר קדושי קהילת קאליש והסביבה", מימין לתבליט: "קהילה עתיקת יומין" "צום אנדענקען די אומגעקומענע" (לזכר הנרצחים). משמאל לתבליט כתוב: "שנספו בשואה – תרצ"ט – תש"ה" "יום הזיכרון נקבע כ"ב סיון".

מיקום בבית הקברות: גוש 17 אזור 1

הערות: מידע נוסף: קאליש ((Kalisz שוכנת מערבית לעיר לוּדְז' (Lódz) "תולדות יהודי קאליש" ישראל דוד בית הלוי, תל אביב תשכ"א "ספר קאליש", כרך ראשון, תל אביב, תשכ"ז "פנקס הקהילות" כרך I עמודים 220-212, הוצאת "יד ושם", ירושלים