קרטוז ברזה

מיקום בארץ:חולון
אתר:בית העלמין דרום חולון-בת ים
מיקום בבית העלמין:גוש 11 אזור 1
סוג:אנדרטת מצבה