קרקוב

מיקום בארץ:תל אביב- קרית שאול
אתר:בית קברות קרית שאול
סוג:אנדרטת מצבה
אמן:יעקב נטל
יום זיכרון:כ"ז ניסן
קישורים:
ארגון יוצאי קרקוביהודי קרקוב
Jewish Gen Kehila Links


תאור
באנדרטת המצבה לזכר קהילת קרקוב יש חמישה אלמנטים: ארבעה ניצבים בגבהים שונים ואחד שכוב המורכבים משברי אבנים. מחד גיסא המראה כולו מזכיר מראה בית עלמין נטוש עם מצבות שבורות באירופה שלאחר השואה.

מאידך גיסא הגבהים השונים של האלמנטים מרמזים על כך שבין קרבנות השואה היו אנשים, נשים וטף בגילאים שונים. על האלמנט הגבוהה ביותר כתוב: "קרקוב" ועל האלמנט השכוב רשום: "אפר קדושי הקהילה קרבנות השואה תנצב"ה." לציין כי מתחת לאבן נטמן אפר הנספים שהובא לקבורה מכובדת באדמת ישראל בבחינת "והעלתי אתכם מקברותיכם עמי והבאתי אתכם אל-אדמת ישראל (יחזקאל ל"ז י"ב)".

מידע נוסף: אנדרטת המצבה הוקמה על ידי ארגון יוצאי קרקוב בישראל, ת.ד. 17209 תל אביב דוא"ל lili@lyhaber.com