רוזשאן–רוזיננוי

מיקום בארץ:חולון
אתר:בית העלמין דרום חולון-בת ים
מיקום בבית העלמין:גוש 12 אזור 3
סוג:אנדרטת מצבה