האגף לסיוע משפטי, משרד המשפטים

פרטי הקשר לארגון

האגף לסיוע משפטי מעניק שירות משפטי לניצולי שואה בייעוץ
ובייצוג בקבלת זכויותיהם, ללא מבחן זכאות כלכלית וללא עלות.
הייעוץ כולל הכנת תביעות ובקשות לרשות לזכויות ניצולי שואה,
וייצוג בבתי משפט בהליכים מול הרשות לניצולי שואה. כמו כן
ניתן סיוע בייעוץ לעניין שכר טרחה שנגבה או נדרש על ידי עורכי
דין וגורמים מטפלים, כולל ייצוג בהליכים משפטיים. השירות ניתן
על ידי עורכי דין מקצועיים המתמחים בתחום. במקרים מיוחדים
נציגי האגף מגיעים לביתו של ניצול השואה.

מוקד השרות הטלפוני: 1-700-70-60-44 (שלוחה 4)

מייל: moked-siyua@justice.gov.il