המשרד לשיוויון חברתי

פרטי הקשר לארגון

אופי פעילות המשרד:
המשרד לשוויון חברתי (לשעבר: אזרחים ותיקים) הוקם כגוף מטה בממשלה לפיתוח ולקידום תוכניות ושירותים עבור האזרחים הוותיקים בישראל, תוך ביצוע פרויקטים לטיוב ולקידום איכות חייהם במגוון תחומים. מאז הקמתו, המשרד פועל לקידום ולחיזוק מעמדם של האזרחים הוותיקים, תוך העצמתם והפיכתם למשפיעים ומרכזיים בחברה. 
המוקד הטלפוני 8840* הוקם בשנת 2008 על ידי המשרד במטרה להוות כתובת מרכזית לקבלת פניות של אזרחים ותיקים ובני משפחותיהם ומתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים. צוות המוקד כולל, בין היתר, יועצים ורכזים המטפלים בפניות אזרחים ותיקים, כולל ניצולי שואה, בתחומים שונים: זכויות האזרח הוותיק, ביטוח לאומי, בריאות, דיור, ביטוח ופנסיה, הכנה לפרישה, רווחה, צרכנות, תרבות, פנאי וכל נושא הקשור לחיי היום יום של האזרח הוותיק.

טלפון: 
מוקד 8840*
סיוע בבירור זכויות האזרחים הוותיקים ומתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים וניצולי השואה.
פקס: 02-5605034

כתובת: רחוב קפלן 3 הקריה ירושלים מיקוד 91919

שעות פעילות לקבלת קהל / למענה טלפוני:  מענה טלפוני במוקד 8840* של המשרד ניתן בימים א' - ה' בין השעות 8:00 - 20:00

מייל (לפניות הציבור):   infovatikim@pmo.gov.il

כתובת אתר אינטרנט:  www.vatikim.gov.il

טפסים מצורפים:  טופס פרטים אישיים לבירור זכויות האזרח הוותיק

המוקד הטלפוני 8840* הוקם בשנת 2008 על ידי המשרד לאזרחים ותיקים במטרה להוות כתובת מרכזית לקבלת פניות של אזרחים ותיקים ובני משפחותיהם ומתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים.