עצרת הזיכרון השנתית 2021, לציון 80 שנה לשואת יהודי לטביה ואסטוניה

להקלטה של העצרת שקיימנו בשלוחת יד ושם בגבעתיים. השנה ערכנו את עצרת זיכרון בדיוק 80 שנה אחרי האקציה השנייה בגיא ההריגהRUMBULA  .עקב הגבלות של מש' הבריאות הגיעו חברים לא רבים, לכן החלטנו להקליט את האירוע ע"מ שגם מי שחשש להגיע לאולם, יוכל לצפות בעצרת.

ואף לצרף כתוביות עבור בני הקהילה שנמצאים בלטביה, אסטוניה, ארה"ב ומקומות אחרים…

 

אלי ולק,

יו"ר איגוד יוצאי לטביה ואסטוניה