עתיד האומנות השדודה – כנס 4.10.2018

לחוברת על הכנס – לחצו כאן (אנגלית)

ועידת התביעות יצרה סרטון קצר מתוך הכנס. לחצו כאן על מנת לראותו

הצהרת ירושלים על עתיד האומנות השדודה

4.10.2018

אנו, נציגי וצאצאי הקורבנות היהודיים של רדיפות המשטר הנאצי, בני בריתם ומשתפי הפעולה עימם בשנים 1933-1945, וכל השואפים להשיג פתרונות צודקים והולמים לאוצרות האומנות והתרבות של קורבנות השואה אשר הופקעו, נבזזו, הוחרמו ונמכרו בכפייה על ידי הנאצים ועוזריהם, מאשררים בזאת את העקרונות שאומצו בוועידת וושינגטון בשנת 1998, והצהרת טרזין שאומצה בוועידת פראג  בשנת 2009.

מזכירים כי  בפורום וילנה, בשנת 2000 נקבע: " בהכירנו את המאמץ הנאצי להשמדת העם היהודי, ובכלל זה המאמץ למחיקת המורשת התרבותית היהודית, פורום וילנה מכיר בצורך הדחוף למצוא דרכים להשגת פתרון צודק והוגן לנושא האומנות ונכסי התרבות השדודים במקרים שהבעלים היהודיים או יורשיהם לא ניתנים לזיהוי ואיתור; אנו מכירים בכך שאין מודל אוניברסלי לנושא זה; ואנו מכירים בבעלות היהודית הקודמת  של נכסים תרבותיים מעין אלה".

בידיעה ובהבנה של הזמן הרב שחלף מאז השוד והביזה;

בידיעה ובהבנה לקשיים רבים באיתור היורשים של אוצרות התרבות השדודים;

אנו מודעים לקשיים הכרוכים בחקר המוצאות של חפצים העשויים להיחשב כאוצרות תרבות    שדודים  ללא יורשים;

אנו מודעים לקשיים המשפטיים ולהליכים הנהוגים בארצות השונות;

אנו איתנים באמונתנו כי מוטל עלינו להנציח את החיים התרבותיים של הקהילות שהושמדו, ואשר  יצירות האומנות ותשמישי הקדושה מהווים חלק מהם.

אנו סבורים כי יש להביא לידיעת הציבור את ההיסטוריה הנסיבות שבהם נשדדה האומנות והושמדה התרבות. זאת ועוד: אנו סבורים שיש לשמר את ערכי התרבות של העם היהודי.

 לפיכך אנו נציגי מדינת ישראל והעולם היהודי קוראים לכל המדינות שאימצו את עקרונות הצהרת וושינגטון והצהרת טרזין:

לפעול בנחישות ליישום ההחלטות שהוזכרו לעיל ובכלל זה לנקוט בדחיפות בצעדים הדרושים להשגת פתרונות צודקים והוגנים להשבת האומנות השדודה לבעליה המקוריים   וליורשיהם  ולפתרונות הוגנים במקרים בהם הבעלים, או יורשי הבעלים הקודמים, בודדים או ישויות משפטיות לא ניתנים לזיהוי. יש לבצע חקר שיטתי של מוצאות האומנות ותשמישי הקדושה כדי לאפשר לבעלים המקוריים וליורשיהם לתבוע את הרכוש שנשדד ע"י הנאצים ושותפיהם.

 לאפשר בינתיים השאלה זמנית של יצירות אומנות שדודה  שלא נתבעו הנמצאת במוזיאונים, לצורך הצגתן במוזיאונים בישראל ובעולם. יצירות אלה תוצגנה בליווי הסברים נאותים בדבר נסיבות   שדידתן. 

אנו קוראים לכל המוזיאונים בעולם אשר מחזיקים באוספים של אומנות שדודה מתקופת  מלחמת העולם ואין להם יורשים, להקצות מקום מתאים באולמות התצוגה שלהם ולהציג יצירות אלה בליווי הסברים נאותים בדבר נסיבות שדידתן.

אנו דוחקים במדינות ובמוזיאונים להתחייב לנקוט בצעדים משפטיים הנדרשים להשבת יצירות האומנות השדודה שהושאלה לתצוגה לבעליהם החוקיים או ליורשיהם כאשר   תוגשנה תביעות  להשבה.

אנו סבורים כי הצעות אלה תסייענה בחינוך ובהנצחת השואה ותתעדנה את סיפור השמדת החיים  התרבותיים של העם היהודי שבוצע ע"י הנאצים.

למעבר לגלרית התמונות המלאה – לחצו כאן