בג"ץ: קצבת הנכות מגרמניה לא תחשב כהכנסה לצורך השלמת הכנסה מבטוח לאומי

חשוב לציין כי פסק הדין מתייחס אך ורק לאותו ניצול. לגבי כל היתר קבע בית המשפט העליון, כי מן הראוי היה שידונו בבית הדין לעבודה
ביום ה-29.11.2010, ניתן פסק דין על ידי נשיאת בית המשפט העליון בישראל, לגבי ניצול שואה המקבל קצבת נכות ישירות מגרמניה עקב רדיפות הנאצים. שמה הרשמי הינו קצבת BEG. אך היא ידועה גם בכינויה "הקצבה ממגדל שלום", על שם הלשכה לפיצויים אישיים מחו"ל השוכנת באותו הבניין.

אותו ניצול ביקש, בין השאר, כי אותה קצבה לא תחשב כהכנסה לצורך קביעת הזכאות להשלמת הכנסה מהביטוח הלאומי, וכן הכרה בזכאותו לקצבה זו עקב מצבו הכלכלי.
הבעיה בנוגע לקצבה זו הינה שאין סעיף בחוק הקובע שאין לקחת אותה בחשבון לצורך קביעת הזכאות להשלמת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי. וזאת, בניגוד לקצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות, או הקצבה החדשה מהאוצר ליוצאי מחנות וגטאות, או הקצבה הסוציאלית החדשה מגרמניה עבור עבודה בגטאות. בכל אחת מקצבאות אלה ישנו סעיף מיוחד בחוק\תקנות, הקובע כי אין לקחת אותן בחשבון לצורך קביעת זכאות להשלמת הכנסהמהביטוח הלאומי.
ניצולי שואה נזקקים המקבלים קצבת נכות ממשרד האוצר, עשויים להיות זכאים להשלמת הכנסה לא מהביטוח הלאומי כי אם ממשרד האוצר עצמו, במסגרת גמלת נזקק\נצרך. כל אותם ניצולים נזקקים המקבלים קצבה עקב השואה ושהוכרו גם כזכאים להשלמת הכנסה עשויים להיות זכאים גם להטבות מהחברה להשבה.

ואילו רובם המוחלט של מקבלי קצבאות הנכות מגרמניה אינם יכולים לקבל השלמת הכנסה מהביטוח הלאומי (הכוללת לא רק את השלמת ההכנסה אלא גם הטבות נוספות כגון פטור מלא על ארנונה ופטור חלקי על כל התרופות שבסל), גם אם הם מתקיימים על קצבת השואה הזו בלבד וקצבאות הביטוח הלאומי, מכיוון שקצבה זו נלקחת בחשבון לצורך קביעת אותה הזכאות.

חשוב לציין כי פסק הדין אשר קיבל את עמדת העותר שאותה הקצבה לא תחשב לצורך קביעת הזכאות, מתייחס אך ורק לאותו ניצול ספציפי (עקב גילו ומצבו
הבריאותי הרופף והעובדה שלא ניתן היה לקיים באותו היום דיון עקב שביתת פרקליטי המדינה).

לגבי כל יתר הניצולים הנזקקים המקבלים קצבת נכות מגרמניה, נקבע כי שאלה מורכבת זו וכל חוות הדעת שהוגשו לגביה, מן הראוי היה שידונו בבית הדין לעבודה. פסק הדין מסתיים בקביעה כי כל הטענות לגבי נושא זה "אם הדבר יידרש בעתיד בהליך מתאים, יתבררו במלואן בפני בית הדין לעבודה". דהיינו, אם מישהו אחר יגיש ערעור בנושא זה בעתיד לבית הדין, נושא שעלול לקחת זמן רב עד שיתברר סופית בכל הערכאות.

את פסק הדין ניתן להוריד מהכתובת הבאה:
http://elyon1.court.gov.il/files/09/770/073/n16/09073770.n16.pdf