בוטלה מגבלת הזמן להגשת תביעות בגין עבודה בגטאות

ממשלת גרמניה הודיעה כי היא מבטלת את מגבלת הזמן להגשת תביעות למתן מענק חד פעמי של 2,000 אירו, בגין עבודה בגטאות שנעשתה גם שלא בכפיה. הודעתה זו מבטלת החלטה קודמת שהגבילה את מועד הגשת התביעות עד ליום ה-31.12.11, ומאפשרת להמשיך בהגשתן ללא מגבלת זמן.
מדובר במענק אשר נקבע לראשונה בשנת 2007 ונועד במקור למי שעבד בגטו ולא יכול היה לקבל את הקצבה הסוציאלית הגרמנית בגין אותה עבודה, עקב תנאי הזכאות הקשים שהיו באותן השנים לזכאות לקצבה זו.

בעקבות פסקי דין שנתנו ב-2009 בגרמניה, ושהקלו מאוד על הזכאות לקצבה בגין עבודה בגטו, עשרות אלפי ניצולים קיבלו את הקצבה, ובמקביל נדרשו להחזיר את המענק של 2,000 אירו. חלק מהם העדיפו לוותר על הקצבה הנמוכה שהוצעה להם ולקבל את המענק במקומה. תקנות חדשות מיולי 2011 אפשרו לראשונה לניצולים לקבל הן את הקצבה והן את המענק החד-פעמי של 2,000 אירו ואלפי ניצולים קיבלו בחזרה את המענק בחודשים האחרונים מבלי שנדרשו לפנות מחדש לקבל אותו.

אולם, ניצולים שטרם קיבלו אותו בחזרה או שאינם זוכרים האם הגישו טופס בקשה בכדי לקבל אותו (לא ניתן לקבל אותו ללא הגשת טופס הבקשה הרשמי שלו לגרמניה בנפרד מטופס התביעה לקצבה), צריכים לפנות למשרד בגרמניה המטפל במענק בכתובת הבאה:
Federal Office of Central Services and Unresolved Property Issues (BADV) טל: 1324703099228 (0) 49+
או למייל: ghettoarbeit@badv.bund.de

את טופס הבקשה למענק בשפה האנגלית ניתן להוריד מהכתובת:
http://www.badv.bund.de/002_menue_oben/007_english/005_ghettowork/02_ApplikationForm.pdf .

ניצולים שמעדיפים את הטופס בשפה הגרמנית יכולים להוריד אותו בכתובת:
http://www.badv.bund.de/003_menue_links/f0_ghetto/031_Antragsformular.pdf .

עשויים להיות ניצולים אשר הוכרו לקבלת הקצבה לפני החלתו של המענק בשנת 2007 ולא פנו לקבל אותו, כיוון שלא ניתן היה לקבל אותו אז יחד עם הקצבה. בעקבות התקנות החדשות, אותם ניצולים יכולים לקבל כאמור גם את המענק ובלבד שישלחו את טופס הבקשה לגרמניה (לכתובת המופיע בעמוד הראשון של הטופס). המועד האחרון לקבלת אותם טפסים בוטל בדצמבר 2011..

גם גטאות פתוחים

כמו כן עשויים להיות ניצולים שכלל אינם יודעים שהמקום בו עבדו בתקופת השואה עשוי להיות מוכר כגטו לצורך המענק או והקצבה. בניגוד לתשלומים מקרן סעיף 2, מהאוצר ליוצאי מחנות וגטאות או מהקרן הגרמנית לעובדי כפייה, שלגביהם הוכרו אך ורק גטאות סגורים – לקצבה ולמענק זה עשויים להיות זכאים גם מי שעבד בגטו פתוח. אין קריטריונים חד-משמעיים בכדי לקבוע מה נחשב כגטו פתוח לצורך אותו מענק\קצבה, אבל מספר אינדיקציות לכך שהתפתחו בפסיקה הגרמנית (כגון ריכוז תושבים יהודים מאזורים סמוכים לאזור אחד, הגבלות תנועה, הקמת יודנרט, סביבה אורבנית ומגורים משפחתיים וכיו"ב – לא כולן חייבות להתקיים), הוזכרו בסקירה משפטית שפורסמה בגרמניה לפני מספר שנים על ידי אחד השופטים הידועים בתחום זה בגרמניה (פון רנסה) בשפה האנגלית בכתובת: http://rsw.beck.de/rsw/upload/NJW/v._Renesse_ZRBG.pdf

בנוסף לכך, נכתב שם, שגם עבודה מחוץ לגטו עשויה להיות מוכרת במידה והניצול חזר לגטו כל יום (עמוד 17 לסקירה הנ"ל). כמו כן חשוב לציין כי בניגוד לקצבה שאותה הגביל אותו החוק הגרמני אך רק עבור גטאות שהיו תחת שלטונו הישיר של הרייך הגרמני או שסופח לו, התקנות לגבי המענק החד-פעמי של ה-2,000 אירו מאפשרות זכאות גם לגבי גטאות שלא היו תחת שלטון גרמני ישיר אבל היו תחת השפעה גרמנית. ראו פרטים בכתובת:
http://www.gesetze-im-internet.de/zrbg/BJNR207410002.html

לשם דוגמה, גטו צ'רנוביץ שברומניה או גטו שנחאי שבסין, שמעולם לא היו תחת שלטון נאצי ישיר בתקופת השואה, אך היו תחת השפעה גרמנית, יתכן שעשויים להיות מוכרים במסגרת תקנות המענק החד-פעמי (אך לא לגבי הקצבה כיוון שלא היו תחת שלטון נאצי ישיר). משום כך, מי שעבד בגטאות אלו בתקופת השואה שלא בכפייה יכול לנסות ולהגיש טופס בקשה למענק החד-פעמי במהירות האפשרית כיוון שמי שבקשתו תתקבל בגרמניה לאחר ה-31.12.2011 לא יוכל יותר לקבל תשלום עבור עבודה בגטאות אלו בתקופת השואה. חשוב לציין גם שבאופן כללי עבודות שלא בכפייה בגטאות נעשו גם על ידי ילדים, כגון ילדים שעזרו להוריהם בעבודה שנעשתה שלא בכפייה. מידע נוסף לגבי מענק זה וטופס הבקשה ניתן לקבל בכתובת:
http://www.claimscon.co.il/new/article.php?id=86 .

שאירים ניצולים שהלכו לעולמם

הרשות הגרמנית שמטפלת במענק החד-פעמי פרסמה בדף המידע הרשמי שלה ש"הזכאי עצמו, והוא בלבד, רשאי להגיש בקשה, והתשלום יועבר אל הזכאי ואליו בלבד. נפטר הזכאי לאחר הגישו את הבקשה, יועבר התשלום לשאיריו (בן\ת זוג או ילדיהם)". את דף המידע הרשמי ניתן להוריד בשפה העברית מהכתובת: http://www.badv.bund.de/003_menue_links/f0_ghetto/014_Information_Ghettoarbeit_he.pdf .

אולם לגבי הקצבה בגין העבודה בגטו (שהיא קצבה סוציאלית) יכול להגיש תביעה לקצבת שאירים גם האלמן\ה של ניצול השואה הזכאי גם אם לא הגיש בחייו כל תביעה לקצבה זו. כמו כן, בניגוד למענק החד-פעמי, לגבי הקצבה בגין עבודה בגטו לא נקבע כיום מועד סופי להגשת התביעה לפי אותו החוק. מידע נוסף לגבי קצבה זו ניתן לקבל מהאגף לקשרי חוץ בביטוח הלאומי בכתובת: http://www.btl.gov.il/benefits/International_Conventions/Pages/chokHagetaot.aspx

תקנה 17(13) לתקנות הבטחת הכנסה וסעיף 224 (ד)(3)(ב) של חוק הביטוח הלאומי (כפי שתוקן באוגוסט 2011) קובעים כי אין לקחת קצבה זו בחשבון לצורך קביעת זכאות לתגמולי השלמת הכנסה וסיעוד מהביטוח הלאומי.

אזהרה: המידע נועד למטרות מידע והגברת מודעות לזכויות הניצולים בישראל ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. מידע להלן איננו כולל את מלוא היקף הסוגיות המשפטיות או הנסיבות האישיות השונות שהיו רלבנטיות לחוקים, התקנות ופסקי הדין האלו ואשר עלולות שלא להתאים לנסיבותיהם האישיות של קורבנות רדיפות הנאצים. משום כך מומלץ לפנות לייעוץ משפטי או לרשות המוסמכת לפני ביצוע פעולה כלשהי בהסתמך על מידע זה. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הקורא וכל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך ועל דעתו בלבד