ביהמ"ש אישר תביעה רטרואקטיבית לתגמול נזקק

ב-26.4.2011 פורסם פסק דין חדש על ידי בית המשפט השלום בתל אביב, לגבי ניצולת שואה אשר תבעה תגמול נזקק ממשרד האוצר, החל ממועד הגשת תביעתה הראשונית להכרה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים מספר שנים לפני כן. אותה ניצולה שייכת לקבוצה של ניצולים רבים שהוכרו רק בשנים האחרונות לצורך זכאות קבלת אותה הקצבה.
חשוב לציין , כי הניצולה הגישה את הבקשה לקבלת תגמול נוסף כנזקקת, ביחד עם הטופס התביעה הראשונית שלה באותו המועד. בית המשפט קיבל את הערר וקבע כי יש להכיר בה כנזקקת ממועד תביעתה הראשונית, ולשלם לה את ההפרש בין תגמול הנכות שקיבלה לבין התגמול המגיע לה כנזקקת מאותו המועד. חשוב גם לציין כי מי שמוכר כנזקק לפי אותו החוק (הנוגע אך ורק לניצולים שעלו לפני 1.10.1953), עשוי להיות זכאי גם לסיוע שנתי בתוספת פטור מלא מהתרופות שבסל החל מהחודשים האחרונים מהחברה להשבת נכסים של נספי שואה.
את פסק הדין, ללא שם התובעת, ניתן להוריד מהכתובת:http://www.meidashoa.co.il/pdf/Nizkak-Retro.pdf
כמו כן, אם הניצול הלך לעולמו, בן זוגו יהיה עשוי להיות זכאי לקצבת שאירים לכל ימי חייו אך ורק אם הניצול הוכר כנזקק לפחות שלושה חודשים לפני מותו (שאם לא כן, בן הזוג יהיה זכאי לקצבת שאירים לתקופה של 3 שנים בלבד). משום כך, ניצולים נזקקים שהגישו לאחרונה תביעה לפי אותו חוק וטרם הוכרו, או שיגישו תביעה בעתיד, יכולים לפי אותו פסק דין גם להגיש את טופס הבקשה לגמלת נזקקנצרך. מומלץ לעשות זאת בהקדם האפשרי ולא לחכות עד להכרה בקצבת הנכות שלהם, כך שיהיו עשויים להיות זכאים לקבלת ההפרש רטרואקטיבית מיום הגשת אותה הבקשה; ואם חס וחלילה ילכו לעולמם לפני ההכרה לקבלת הקצבה, עדיין יהיה סיכוי לבן זוגם הנזקק לקבל את קצבת השאירים לכל ימי חייו ולא רק לשלוש שנים, אם הוכרו כזכאים לתגמול נזקק לפחות 3 חודשים לפני פטירתם.

את תקרות ההכנסה המעודכנות (אשר אינן לוקחות בחשבון את הכנסת בן הזוג של הניצול מגיש הבקשה, אך לוקחות בחשבון את קצבאות הביטוח הלאומי), ניתן לראות באתר של הרשות לזכויות ניצולי שואה בכתובת: http://ozar.mof.gov.il/shoarights/benefits.html

טופס בקשה לתוספת תגמול נזקקנצרך ניתן להוריד מאותו האתר בכתובת:http://ozar.mof.gov.il/shoarights/forms/tagmul_nizkuk.pdf

אזהרה: המידע נועד למטרות מידע והגברת מודעות לזכויות הניצולים בישראל ואין בו כדי להוות ייעוץ, ו/או חוות דעת משפטית, ו/או תחליף להם, ו/או המלצה לנקיטת אמצעים, ו/או הימנעות מהם. המידע להלן איננו כולל את מלוא היקף הסוגיות המשפטיות או הנסיבות האישיות השונות שהיו רלבנטיות להחלטות אלו, ואשר עלולות שלא להתאים לנסיבותיהם האישיות של קורבנות אחרים של רדיפות הנאצים. משום כך מומלץ לפנות לייעוץ משפטי או לרשות המוסמכת לפני ביצוע פעולה כלשהי בהסתמך על מידע זה. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הקורא. וכל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך ועל דעתו בלבד.