בית המשפט: עובר יוכר כזכאי לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

בית המשפט המחוזי קיבל ערעור של מי שנולד בלוב כ-10 חודשים לאחר שחרור אמו ממחנה ג'אדו ויציאת הנאצים מאותה מדינה
ב-30.8.2012 ניתן פסק דין חדש בבית המשפט השלום בתל אביב שעסק בסוגיה מהו פרק הזמן המקסימאלי, לאחר סיום רדיפות הנאצים, שבו ניתן להכיר במי שטוען שהיה עובר ברחם אימו בתום אותן הרדיפות לשם קבלת תגמולים ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים (ו"ע 35775-10-11 זוארז נ' הרשות לזכויות ניצולי השואה משרד האוצר).

פסק הדין עוסק במי שתביעתו לפי חוק זה נדחתה על ידי משרד האוצר, כיוון שנולד בלוב כ-10 חודשים לאחר שחרור אימו ממחנה ג'אדו ויציאת הנאצים מאותה מדינה.
בערעור שהגיש לבית המשפט על החלטה זו טען העותר, בין היתר, כי מבחינה רפואית גם תקופת הריון העולה על 9 חודשים עשויה להיחשב סבירה. בנוסף לכך טען, כי יש להשתמש בכלל המופיע בחוק הירושה הישראלי (בסעיף 3ב לאותו החוק), הקובע כי מי שנולד תוך 300 יום לאחר מות המוריש, דינו כדין מי שהיה בחיים במות המוריש אלא אם כן הוא הוכיח כי נולד לאחר מכן.

בית המשפט ציין בפסק דינו כי "הלכת העוברים" מבוססת על פסקי דין קודמים של בתי המשפט לפיהם "בהתאם להלכה שנפסקה עוד בבתי המשפט של גרמניה וחזרו עליה בבתי המשפט בישראל, קיימת השפעה של סבלה של האם על העובר ועל כן זוכים העוברים בנסיבות כאלה להכרה כנרדפים".

לאחר שסקר פסקי דין של בתי משפט אחרים בישראל, כולל בית המשפט המחוזי בתל אביב, לפיהם הוכרו תקופות הריון ארוכות ליישום הלכת העוברים לפי אותו החוק; פסק בית המשפט כי בנוסף לכך, מכיוון שהוא נמצא בטווח הזמן של 300 הימים אשר נקבעו בחוק הירושה הישראלי, בית המשפט מקבל את ערעורו לזכאות לתגמולים מהאוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים. "לאור האמור לעיל ומאחר והעורר נמצא בטווח הזמן של 300 הימים אשר נקבעו בחזקה אנו רואים לנכון לקבל את הערר."

אזהרה: המידע נועד למטרות מידע והגברת מודעות לזכויות הניצולים בישראל ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם.
המידע יכול להשתנות עקב נסיבותיו המיוחדות של כל מקרה שלא נכללו בסקירה וערעורים על אותם פסקי הדין שיכולים להתקבל לאחר מכן על ידי ערכאה גבוהה יותר.
המידע להלן איננו כולל את מלוא היקף הסוגיות המשפטיות או הנסיבות האישיות השונות שהיו רלבנטיות לפסקי הדין האלו ואשר עלולות שלא להתאים לנסיבותיהם האישיות של קורבנות אחרים של רדיפות הנאצים. משום כך מומלץ לפנות לייעוץ משפטי או לרשות המוסמכת לפני ביצוע פעולה כלשהי בהסתמך על מידע זה. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הקורא וכל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך ועל דעתו בלבד.