בית המשפט פסק לטובת אלמנת ניצול מלוב

בפסק הדין קיבל בית המשפט את טענתה שהיא זכאית לקבלת הגמול על פי החוק, גם עם המנוח לא הגיש ערר לפני מותו
ב-27.6.2013 ניתן פסק דין בבית המשפט השלום בתל אביב שעסק בתביעה של אלמנת יוצא לוב לפי חוק נכי רדיפות הנאצים. על סמך חוק זה, תבעה האלמנה לקבל את הכספים להם היה זכאי המנוח החל מה-1.4.2010 ועד ליום מותו בתוספת תגמול שאירים המגיעים למשך שלוש שנים לאלמן\ה לפי אותו החוק (ו"ע 33999-07-12 ארץ נ' הרשות).

כזכור, לפני אפריל 2010 נדחו רוב תביעותיהם של יהודים שברחו בלוב בתקופת השואה בנימוק שברחו מההפגזות ולא מפחד רדיפות הנאצים. באפריל 2010 פורסם 'פסק דין טייר' שקבע, בין היתר, כי "ועדת העררים, בהרכבה הקודם, פירטה מספר טעמים להעדפת התיזה שלפיה הבריחה של יהודי לוב הייתה, בדרך כלל וכמעט ללא יוצאים מן הכלל, מפחד ההפצצות… סקירת העדויות ההיסטוריות שהוגשו לנו מצביעה על סבירותו של התרחיש בדבר בריחה של יהודים לוביים לכפרים מפחדו של הצורר הנאצי, ולו בתור אחד מהמניעים לבריחה…לפיכך יש לקיים דיון פרטני בעניינו של כל אחד מן העוררים הללו, אשר סבור כי חלה לגביו 'הלכת הפחד' או עילת נרדפות פרטנית אחרת".

בספטמבר 2010 פרסם משרד האוצר הודעה לפיה הוחלט להרחיב את החלטת בית המשפט הנ"ל, ולהעניק זכאות גורפת ליוצאי לוב שעילת תביעתם נוגעת לרדיפות ופחד מהשלטון הנאצי, במקום עריכתן של חקירות פרטניות, כאשר התגמול יינתן רטרואקטיבית מאפריל 2010. להורדת ההודעה לחץ כאן. 

באוגוסט 2012 ניתן 'פסק דין זנזורי' (שעליו הוגש בינתיים ערעור לעליון), שקבע כי יורשי ניצולים מלוב שנפטרו לפני 1/4/10 לא יהיו זכאים, ואילו לגבי ניצול שנפטר אחרי 1/4/10 והגיש קודם לפטירתו ערר שטרם נדון, יוכלו העזבון\היורשים לבוא בנעליהם של הניצולים שנפטרו. אולם אותו פסק הדין לא הכריע לגבי ניצולים מלוב שנפטרו לאחר 1/4/10 ושלא הגישו ערר במועדים הקבועים בדין. לצפייה בפסק הדין לחץ כאן.

ואילו פסק הדין החדש עסק בדיוק במקרה שלא הוכרע של תביעת אלמנתו של יוצא לוב שנפטר לאחר אפריל 2010 ולא הגיש בחייו ערר על ההחלטה לדחות את תביעותיו לאותה הקצב. בית המשפט קיבל בפסק הדין החדש את הערר שהגישה האלמנה ופסק כי "אנו סבורים שדין הערר להתקבל. אין חולק במקרה הנוכחי, גם לגישת המשיבה, כי התובע היה זכאי בחייו לתגמולים לפי ההחלטה המנהלית."

כמו כן קבע בית המשפט בפסק דינו כי "טענת המשיבה כי דין הערר להידחות משום שעד ליום הפטירה התובע לא הגיש ערר על דחיית תביעותיו בעבר, אינה מקובלת עלינו. לדעתנו, תובעים יוצאי לוב המבקשים לקבל תגמולים מכוח ההחלטה המנהלית, אינם חייבים לנהל כל הליך בפני וועדת העררים".

אזהרה: המידע נועד למטרות מידע והגברת מודעות לזכויות הניצולים בישראל ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המידע יכול להשתנות עקב נסיבותיו המיוחדות של כל מקרה שלא נכללו בסקירה וערעורים על אותם פסקי הדין שיכולים להתקבל לאחר מכן על ידי ערכאה גבוהה יותר.

המידע להלן איננו כולל את מלוא היקף הסוגיות המשפטיות או הנסיבות האישיות השונות שהיו רלבנטיות לפסק הדין האלו ואשר עלולות שלא להתאים לנסיבותיהם האישיות של קורבנות אחרים של רדיפות הנאצים. משום כך מומלץ לפנות לייעוץ משפטי או לרשות המוסמכת לפני ביצוע פעולה כלשהי בהסתמך על מידע זה. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הקורא וכל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך ועל דעתו בלבד.