בית המשפט קיבל את עמדת האוצר

פסק דין חדש לגבי ניצול מהגוש המזרחי שעלה עד 1953 לפי חוק נכי רדיפות הנאצים
ב-7.2.2012 ניתן פסק דין בבית המשפט השלום בתל אביב (ו"ע 20451-09-10 לוין נ' הרשות) שעסק בניצול שואה שעלה עד 1953 ועבר רדיפה מוכרת, אך תביעתו לקבלת קצבה מהאוצר נדחתה בעבר עקב היותו אזרח הגוש המזרחי (אוקראינה) והדחייה נשלחה אליו שלא בדואר רשום. ההלכה בנושא זה שונתה בשנת 2004, כאשר פסק אותו בית המשפט כי תושבי הגוש המזרחי נחשבים חסרי נתינות לפי הדין הגרמני ומשום כך אין אזרחות זו מונעת יותר קבלת קצבה מהאוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים (גם אם ויתרו מרצון על אזרחות זו).

בשנת 2009 חזר ופנה אותו הניצול שוב לאוצר ותביעתו אושרה אך ורק ממועד פנייתו החדשה. הוא ערער על כך לבית המשפט בטענה כי מגיע לו לקבל תשלום רטרואקטיבי ממועד תביעתו הראשונה בשנת 1999. בית המשפט קבע בפסק הדין החדש, כי הצעת משרד האוצר שניתנה במהלך הדיון, לשלם לו תגמולים החל ממועד ההלכה החדשה לגבי נתיני הגוש המזרחי – יולי 2004, היא הנכונה.